59 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego 

odbędzie się w sierpniu 2012 roku w Poznaniu

Organizator Zjazdu: Oddział Poznański PTG oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu

 

Więcej informacji (wkrótce) na stronie Zarządu Głównego PTG

http://www.ptg.pan.pl