Olimpiada Geograficzna

Informacje o XXXVII Olimpiadzie Geograficznej znajdują się na stronie internetowej Komitetu Głównego:

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów finałowych znajduje się na stronie Komitetu Głównego:

 WWW.ogin.edu.pl

Sekretarz KO dr Maria Fajer pełni dyżur telefoniczny (32-3689469) we wtorki (godz. 11-13). Kontakt drogą mailową: maria.fajer@us.edu.pl, mariafajer@interia.pl

 

Skład Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej obejmującego woj. śląskie (z siedzibą na WNoZ UŚ w Sosnowcu): mgr Bożena Dobosik, mgr Ewa Drozd, dr Renata Dulias, dr Maria Fajer (sekretarz)mgr Bogusława Grabowska, dr Adam Hibszer (przewodniczący), mgr Krystyna Kozioł, mgr Romualda Litwin, mgr Mariola Lux, mgr Henryk Mróz,  mgr Józef Soja, mgr Barbara Tryba, mgr Małgorzata Wistuba

          W związku z pytaniami o udział gimnazjalistów w Olimpiadzie Geograficznej informujemy, że w regulaminie Olimpiady na lata 2010-2013 znajduje się zapis: "Olimpiada jest przeznaczona dla laureatów konkursów dla szkół gimnazjalnych oraz uczniów gimnazjów na podstawie rekomendacji komisji konkursowej lub szkoły, do której uczęszczają". oraz w innym miejscu:  "...gimnazjaliści realizujący indywidualny program nauki".

 

 

 

 

 

 

Wyniki_2010 - protokół weryfikacji prac I etapu