Adresy i linki – inne ważne połączenia

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geografcznego: ptg@wgsr.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, tel./fax (022) 8261794
strona internetowa Zarządu Głównego PTG: http://www.ptg.pan.pl
 

Linki do innych stron www:

Oddział Akademicki PTG - www.geografia.info.pl

Oddział Częstochowski PTG - www.ptg.czest.pl

Oddział Krakowski PTG - www.wsp.krakow.pl/ptg/

Oddziału Gdański PTG - www.geografia.univ.gda.pl/kat/ptg

Komisja Geografii Komunikacji PTG - www.ptg.pan.pl/komisjaGK/index.htm

Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG - www.get.wnoz.us.edu.pl/kkk.html

Komisja Obszarów Wiejskich - www.ptg.pan.pl/komisjaOW/index.htm

Klub Polarny - www.umk.pl/~geopolar/Klub/kpptg.html

Strona Światowej Unii Geograficznej - www.igu-net.org

Strona Królewskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Instytutu Geografów Brytyjskich - www.rgs.org

Strona Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego - www.amergeog.org

Strona Amerykańskiego Stowarzyszenia Geografów - www.wwg.org

Strona Kanadyjskiego Królewskiego Towarzystwa Geograficznego - www.rcgs.org

Polski Przegląd Kartograficzny - www.wgsr.uw.edu.pl/kartografia/ppk

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska - www.cbgios.pan.pl

Ministerstwo Ochrony Środowiska - http://ww.mos.gov.pl/edu/index.php?idkat=501

 Ministerstwo Edukacji Narodowej - www.menis.gov.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna - www.cke.edu.pl

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - www.codn.edu.pl

Wybrane strony edukacyjne:

"Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej" Redakcja. Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.cen.uni.wroc.pl

http://www.gimnazjum.pl
http://www.lekcje.pl
http://www.profesor.pl
http://www.eduseek.ids.pl