Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Katowicki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
START Olimpiada Geograficzna
Email Drukuj PDF

MŁODZI POLACY NAJLEPSZYMI GEOGRAFAMI NA ŚWIECIE!

W dniach 2-7 sierpnia 2017 młodzi geografowie z całego świata zmierzyli się z zadaniami Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej, która odbyła się w Belgradzie. Polska reprezentacja uplasowała się drużynowo na pierwszym miejscu, przed uczniami z Rumunii i Stanów Zjednoczonych. Zawody składały się z części pisemnej, zadania terenowego oraz quizu multimedialnego, wszystko w języku angielskim. Odbyły się w Belgradzie. Polska reprezentacja okazała się najlepszą z 41 startujących drużyn z całego świata.

zobacz film: https://pytanienasniadanie.tvp.pl/33927489/mlodzi-polacy-najlepszymi-geografami-na-swiecie

 

XLIV Olimpiada Geograficzna

 

Wyniki po I etapie

 

Komunikat nr 5 z dnia 12 stycznia 2018

Informuję Opiekunów zainteresowanych zwrotem kosztów podróży ucznia na najbliższe zawody okręgowe w Sosnowcu, że może on być dokonany wyłącznie po przekazaniu biletu na przyjazd w sobotę 10.02. ewentualnie (dla zawodników ustnych) w niedzielę 11.02. Wtedy jest to bilet sobotni (tam i powrót) i niedzielny. Nie składa się już żadnego oświadczenia, powrót liczony jest w kwocie przyjazdu. Zwroty dotyczą oczywiście dojazdu tzw. ekonomicznym środkiem transportu, tj. pociągami Kolei Śląskich lub autobusami/tramwajami KZK GOP.

Z uwagi na konieczność finansowego przygotowania w Komitecie Okręgowym bardzo proszę o zgłaszanie e-mailem - na powyższy adres - przybliżonej kwoty przewidzianej do zwrotu.

Dodatkowo proszę osoby, które będą przedkładały zaświadczenie o dysleksji, aby był to dokument aktualny.

Elżbieta Markowiak – sekretarz KO OG

Komunikat nr 4 z dnia 19 grudnia 2017

Komitet Okręgowy podaje do wiadomości, że zawody II etapu odbędą się 10 lutego 2018 r. (część pisemna rozpocznie się o godz. 12.00) i 11 lutego 2018 r. (część ustna dla uczniów, którzy zdobędą największą ilość punktów rozpocznie się o godz. 8.30) na WNoZ w Sosnowcu, ul. Będzińska 60.

Dla uczniów, którzy mają trudny dojazd z miejsca zamieszkania do Sosnowca, przewidziany jest nocleg w PTSM "Ślązaczek" w centrum Katowic, ul. Sokolska 26 (dojazd spod gmachu WNoZ autobusami 40, 805, 807). KONIECZNA JEST REZERWACJA NOCLEGU. Proszę o przesłanie w terminie do 8 stycznia 2018 r. informacji, czy uczniowie/uczeń biorący udział w zawodach okręgowych XLIV Olimpiady Geograficznej będą korzystać z noclegu. Jest też możliwość odpłatnego noclegu dla opiekuna. Zadeklarowane noclegi w przypadku rezygnacji w ostatniej chwili nie będą mogły być sfinansowane przez Komitet Okręgowy.

Proszę ponadto w terminie do 15 stycznia dostarczyć/przesłać pocztą do Komitetu Okręgowego "ANKIETĘ osobową ucznia dopuszczonego do zawodów pisemnych II stopnia".  Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia czy formularz wypełniony jest poprawnie, kompletnie (z adresem e-mailowym i telefonem ucznia)  i posiada pieczątkę szkoły. Ważna jest informacja o ubezpieczeniu od NNW.

Elżbieta Markowiak - sekretarz KO OG

Komunikat nr 3 z dnia 31 października 2017 r.

Poniżej podaję pełny dla danej szkoły zestaw materiałów i dokumentacji wymagany przez Komitet Okręgowy zgodnie z Regulaminem XLIV Olimpiady:

-  prace konkursowe uczniów w wersji papierowej drukowane jednostronnie (z pieczątką szkoły na stronie tytułowej) oraz elektronicznej w formatach .doc  i  .pdf na płytce CD (proszę nie doklejać do pracy koperty z płytką!)

-  do każdej pracy osobno załączona, podpisana przez przedstawiciela Komisji Szkolnej, posiadająca datę i opieczętowana KARTA OCENY PRACY; bardzo proszę o sprawdzenie poprawności sumowania punktów; ostatnie 5 pkt. nie powinno stanowić podstawy kwalifikacji pracy do następnego etapu; wzory 4 różnych Kart  (do 4 tematów) już są do pobrania na stronie Komitetu Głównego OG;

-  protokół wyników zawodów I stopnia (szkolnych) wyłącznie na formularzu KG-XLIII-03b, arkusz Excel, format .xls w jednolitej wersji papierowej i elektronicznej; zwracam uwagę, że posiada on 2 zakładki: strona 1 oraz strona ostatnia; nazwiska opiekuna i uczniów piszemy drukowanymi literami i podajemy w kolejności alfabetycznej; bardzo proszę o dokładne sprawdzenie treści protokołu z wynikami na Karcie Oceny i przypominam o umieszczeniu w tabeli każdego zgłoszonego ucznia;

-  zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku podpisaną przez ucznia lub dodatkowo  rodzica/opiekuna prawnego (ucznia niepełnoletniego) w tym roku na 1 stronie formularza KG-XLIV-00z; wymagane jest podanie pełnego adresu zamieszkania;

Jednocześnie powtarzam informację o zapowiedzi Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego uhonorowania specjalną nagrodą najlepszej pracy z tematu B o glebach.

Potwierdzam, że w/w zestaw można dostarczyć pocztą, a najlepiej bezpośrednio do Komitetu Okręgowego OG   (p.1502 XVp. WNoZ UŚ ul. Będzińska 60 w Sosnowcu  )  w terminie:

wtorek             15 listopada  br.  godz. 14-18

środa               16 listopada  br.  godz.   9-12

We wszystkich dokumentach należy używać jednej, wynikającej również z pieczątki, nazwy szkoły (dotyczy to zespołów szkół). Bardzo proszę aby formą mojego kontaktu z opiekunem olimpijczyka była poczta elektroniczna z wyłącznym adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Podczas całej edycji Olimpiady zachęcam do śledzenia bieżących komunikatów na www.olimpiadageograficzna.edu.pl/aktualności. Dla nauczycieli, którzy zgłaszali uczniów po raz pierwszy ważna jest wiadomość, że uczniowie-olimpijczycy mogą korzystać z czytelni Wydziału Nauk o Ziemi UŚ za okazaniem ważnego dokumentu ze zdjęciem (wypożyczalnia dostępna jest tylko dla studentów i pracowników).

sekretarz KO OG – Elżbieta Markowiak

Komunikat nr 2 z dnia 18 października 2017

Trwa I etap kolejnej edycji Olimpiady Geograficznej. Do Komitetu Okręgowego w Sosnowcu 47 nauczycieli z 44 szkół zgłosiło do tej pory 171 uczniów. Po niedawnych międzynarodowych sukcesach naszych zawodników w Rosji i w Chinach oraz wysokich lokatach na kwietniowych finałach w Suwałkach (3 laureatów!) można spodziewać się nowych wielkich emocji podczas bieżącej edycji Olimpiady.

Nawiązując do podanego w poprzednim komunikacie kalendarium I etapu ustalam wstępny

termin odbioru prac w siedzibie KO (p. 1502  XV p. WNoZ UŚ ul. Będzińska 60 w Sosnowcu):

na środę 15 listopada br. godz. 14 – 18 oraz na czwartek 16 listopada br. godz. 9 – 12

Zachęcam wszystkich opiekunów, którzy mają mały staż „olimpijski”  lub mieli/mają  problemy ze skompletowaniem wymaganej dokumentacji, aby bezpośrednio – a nie pocztą – przekazywali prace uczniów do Komitetu Okręgowego.

Podczas wrześniowego zebrania sekretarzy w Komitecie Głównym podano ważną informację dla opiekunów i uczniów deklarujących opracowanie tematu B.  Polskie Towarzystwo Gleboznawcze zapowiada nagrodę za najlepszą pracę konkursową o Znaczeniu użytkowym gleb wybranego obszaru wiejskiego (15 zgłoszeń).

Informuje ponadto, że do odbioru w siedzibie KO OG są jeszcze plakaty oraz „papierowe” Informatory XLIV Olimpiady.

sekretarz KO OG – Elżbieta Markowiak


Komunikat nr 1 z dnia 7 września 2017 r.

Szanowni Nauczyciele Geografii województwa śląskiego!

U progu XLIV edycji Olimpiady Geograficznej zapraszam najpierw do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi ostatnich sukcesów polskich Olimpijczyków na tegorocznych zawodach międzynarodowych na www.olimpiadageograficzna.edu.pl. Na IV Bałtyckiej Olimpiadzie Geograficznej w Kłajpedzie Polacy zdobyli 4 medale, a naszym reprezentantem był gimnazjalista Szymon MOL z Bielska-Białej (w lutowych zawodach okręgowych zajął miejsce najwyższe, w kwietniu był uczestnikiem zawodów finałowych w Suwałkach).

W sierpniu Polacy byli PIERWSI na zawodach iGeo w Belgradzie. Po raz siódmy sięgnęli po tytuł najlepszej drużyny świata (po Hadze, Lizbonie, Seulu, Gdyni, Brisbane i Twerze z udziałem Pawła Goleniowskiego i Janusza Godziek).

Miłym akcentem zamykającym ostatnią edycję wszystkich olimpiad  w roku szkolnym 2016/2017 będzie Gala „Śląskich Asów” przygotowywana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na dzień 21 września o godz. 15-tej. Szkoły, które miały laureatów i finalistów – nowością w tym roku jest, że obecnie taki olimpijczyk jest dokładnie w klasie maturalnej - proszone były o pisemne zgłoszenie swojego udziału w Gali do dnia 7 września (Dział Promocji UŚ, 40-007 Katowice, Bankowa 12; tel. 32 3592 041; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Tymczasem trwa już I etap XLIV OG. Do tej pory zainteresowani uczniowie mogli wybrać temat z poniższego wykazu

Temat A - Miasto i jego związki z otoczeniem
Temat B - Znaczenie użytkowe gleb wybranego obszaru wiejskiego
Temat C - Projekt jednodniowej wycieczki hydrologicznej
Temat D - Propozycja utworzenia nowego rezerwatu przyrody

i przystąpić do tworzenia pracy konkursowej.

Przypominam, że zgodnie z ustaleniami KG OG terminarz zawodów jest następujący:

- do 30 IX 2017 - zgłoszenie listy uczniów do KO OG w Sosnowcu

- do 15 XI - przekazanie prac (wersja papierowa i elektroniczna) do KO OG

- do 20 XII - ustalenie listy osób dopuszczonych do następnego etapu

- 10 i 11 II 2018 - zawody okręgowe na WNoZ UŚ w Sosnowcu

- do 15 III - ogłoszenie w KG listy osób dopuszczonych do finału

- od 19 do 22 IV - zawody finałowe w Zamościu

- wakacje 2018 - Bałtycka OG oraz iGeo (Quebec City w Kanadzie)

Ponadto informuję, że plakaty bieżącej olimpiady są do odebrania w siedzibie KO OG albo do pobrania ze strony Komitetu Głównego OG.

sekretarz KO OG – Elżbieta Markowiak

 

Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej obejmujący woj. śląskie (z siedzibą na WNoZ UŚ w Sosnowcu): dr Marta Chmielewska (prac. nauk. UŚ), mgr Bożena Dobosik (przew. O.Cz. PTG, n-l, Częstochowa), mgr Ewa Drozd (em. n-l, Katowice), dr hab. Renata Dulias (prac. nauk., UŚ), dr Maria Fajer (prac. nauk. UŚ), mgr Bogusława Grabowska (n-l, Bielsko-Biała), dr hab. Adam Hibszer (przew. O.K. PTG, prac. nauk. UŚ) - przewodniczący, mgr Romualda Litwin (em. n-l, Czeladź), mgr Mariola Lux (RoDN "WOM"), mgr Elżbieta Markowiak (em. n-l, Sosnowiec) - sekretarz, mgr Henryk Mróz (n-l, Cieszyn), mgr Barbara Tryba (n-l, Częstochowa), mgr Alojzy Zimończyk (em. n-l Rybnik).

Sekretarz KO w Sosnowcu mgr Elżbieta Markowiak pełni dyżur telefoniczny (nr tel. kom. 500 475 105) we wtorki (godz. 18-20). Kontakt drogą mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Olimpiada na facebooku KOMITETU GŁÓWNEGO :
https://www.facebook.com/olimpiadageograficzna/timeline?ref=page_internal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁY ARCHIWALNE

XLIII Olimpiada Geograficzna - finał w Suwałkach

SUKCESY OLIMPIJCZYKÓW z naszego okręgu


W dniach 20-23 kwietnia 2017 r. w odległych od nas i „lodowatych” Suwałkach (woj. podlaskie) odbyły się zawody finałowe XLIII Olimpiady Geograficznej.

Cała 16-osobowa grupa reprezentantów woj. śląskiego wróciła do domu z tytułem finalisty Olimpiady Geograficznej. Troje z nich (spośród 118 zawodników z Polski) zostało laureatami XLIII OG. Są to:

Szymon MOL – uczeń III klasy Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej (opiekun mgr Marek Wójtowicz), który w lutowych zawodach okręgowych zajął najwyższe miejsce

Piotr POCH – uczeń III klasy IV LO w Częstochowie (opiekun mgr Bożena Dobosik)

Aleksandra BAŚ – uczennica II klasy II LO w Tarnowskich Górach (opiekun mgr Aleksandra Wtorek)

Uczniom, ich nauczycielom, rodzicom i szkołom, które reprezentują serdecznie gratulujemy!

Informujemy również, że Szymon Mol jako najmłodszy wśród laureatów zawodnik - gimnazjalista zakwalifikował się do polskiej drużyny, która na przełomie czerwca i lipca br. wyjedzie do Kłajpedy (Litwa) na zawody Olimpiady Bałtyckiej. Życzymy mu jak najlepszych wyników w starciu z młodymi geografami naszej części Europy.

Do kolejnych sukcesów w Suwałkach należy dorzucić:

- Jedno z trzech wyróżnień za najlepsze rozwiązanie zadań dotyczących geografii Polski podczas zawodów okręgowych bieżącej edycji Olimpiady dla Przemysława MAZURA (kl. II) z III LO w Katowicach (opiekun mgr Olga Bytniewska)

- II, IV i V miejsce w konkursie terenowym, przeprowadzonym w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego, jakie zdobyły kolejno drużyny Szymona Mola, Oresta Tereszczuka i Tomasza Gluzińskiego (dwaj ostatni z AZSO w Chorzowie, opiekun mgr Tomasz Fabjański). Wysokie lokaty za prace w terenie to z pewnością także efekt warsztatów na Pustyni Błędowskiej poprowadzonych przez pracowników WNoZ UŚ w dniu 1 IV br.

Pełne wyniki na stronie: http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/

Zdjęcia z zawodów finałowych LXIII OG znajdują się także na facebooku Olimpiady Geograficznej:

https://www.facebook.com/olimpiadageograficzna/photos/pb.196737810404426.-2207520000.1493070315./1329250670486462/?type=3&theater

Zdjęcia z Olimpiady na facebooku

 

XLIII Olimpiada Geograficzna

Sosnowiec, 11-12 lutego 2017 r., Wydział Nauk o Ziemi UŚ

WYNIKI CZĘŚCI PISEMNEJ ZAWODÓW OKRĘGOWYCH - 11 lutego 2017

Osoby zakwalifikowane do części ustnej

Osoby niezakwalifikowane do części ustnej

WYNIKI ZAWODÓW OKRĘGOWYCH XLIII OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ - 12 lutego 2017

Na czerwono w tabeli zaznaczone osoby zakwalifikowane do zawodów centralnych XLIII OG decyzją Komitetu Głównego podjętą 4 marca 2017 r. na posiedzeniu KG OG w Warszawie. Gratulujemy!!

noMiejsce

Część pisemna

suma

Quiz

Część ustna

Suma punktów z części pisemne i ustnej

NAZWISKO i imię ucznia

 

 

I podejście

II podejście

III podejście

Klasa

Nazwa szkoły, miejscowość

I

31

38,5

29

98,5

13

20

131,5

LECH Michał

II

II LO Tarnowskie Góry

II

35,5

32

30

97,5

15

18

130,5

MAZUR Przemysław

II

III LO Katowice

II

29,5

34

29

92,5

19

19

130,5

MOL Szymon

III

Gimnazjum KTK Bielsko-
Biała

III

32

31

30

93

16

20

129

WICIK Marcin

II

AZSO I LO Chorzów

IV

35

33

27

95

16

16

127

WILK Kamil

II

IV LO Częstochowa

V

30

32

27

89

17

20

126

GLUZIŃSKI Tomasz

III

AZSO I LO Chorzów

VI

30

26

32

88

15

20

123

TERESZCZUK Orest

III

AZSO I LO Chorzów

VII

27

33,5

29,5

90

15

15

120

POCH Piotr

III

IV LO Częstochowa

VII

28,5

29

30,5

88

16

16

120

GORCZYCA Szymon

I

I LO Gliwice

VIII

30

25

24,5

79,5

17

20

116,5

ZIĘBA  Andrzej

I

I LO Gliwice

IX

25,5

27

30,5

83

13

18

114

HASKA  Wojciech

I

III LO Katowice

X

26

27

34

87

12

13

112

BAŚ Aleksandra

II

II LO Tarnowskie Góry

XI

14,5

32,5

36

83

10

17

110

KUŚ Marek

II

LOTE Cieszyn

XII

22,5

24

28

74,5

16

19

109,5

DIKMELIK  Alpay

III

III LO Katowice

XII

21

30,5

27

78,5

14

17

109,5

PĘKAŁA Paweł

III

I LO Wodzisław Śl

XIII

24,5

30,5

29

84

12

13

109

MIERZWA Jarosław

II

II LO Tarnowskie Góry

XV

24

30

26

80

8

18

106

KOCOT Mateusz

I

Kat. LO Siemianowice Śl

XVI

19

26

31,5

76,5

12

17

105,5

SZRETER Adam

III

AZSO I LO Chorzów

XIV

23,5

35

24

82,5

12

12

106,5

BURGIEL Paulina

II

LO KTK Bielsko-Biała

XVII

18

26,5

29,5

74

12

13

99

PIRECKI Aleksander

II

IV LO Częstochowa

XVIII

14,5

28

31

73,5

11

14

98,5

ŚLIMAK Michał

I

LO KTK Bielsko-Biała

XIX

16

28,5

29

73,5

10

13

96,5

STUDENT  Wojciech

III

II LO Rybnik

XX

22

26,5

27,5

76

8

12

96

POSTAWA  Aleksandra

III

IX LO Częstochowa

XX

23,5

18

31,5

73

11

12

96

BAJER Magdalena

I

I LO Wodzisław Śl

Wszystkim uczestnikom zawodów - gratulujemy! Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie internetowej Komitetu Głównego : http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/

RELACJA FOTOGRAFICZNA Z ZAWODÓW w SOSNOWCU:
https://www.facebook.com/pg/PolskieTowarzystwoGeograficzneOddzialKatowicki/photos/?tab=album&album_id=1295269363852330

Program zawodów okręgowych

11 lutego 2017 r. (sobota)

Godz. 8.30 – zebranie JURY zawodów okręgowych XLIII OG – sala 104
10.00-11.00   Rejestracja zawodników,  wypłata należności za dojazd, wydawanie zaświadczeń (budynek WNoZ UŚ, I piętro, k. auli)
10.45-11.30   Losowanie miejsc i numerów kodowych
11.30-12.00   Uroczystość otwarcia zawodów z udziałem prodziekana WNOZ UŚ dr hab. prof. UŚ Urszuli Mygi-Piątek
12.00-15.15   Zawody pisemne
15.00-15.45  Obiad (I piętro)
15.45-16.15 „Od Skalnego do Muru Chińskiego” - prelekcja Janusza Godzieka – laureata XLI i XLII Olimpiady, studenta WNoZ UŚ
ok. godz. 20-tej – ogłoszenie wyników CZĘŚCI PISEMNEJ ZAWODÓW

Zajęcia dla nauczycieli (sala 205)
12.15-13.00 dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek: „Propozycje WNoZ UŚ dla uczniów i nauczycieli”
13.15-14.00 dr Agnieszka Piechota, mgr Michał Ciepły (Śląskie Laboratorium GIS) „Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz GPS na lekcjach geografii - propozycja warsztatów dla nauczycieli”
14.15-15.00 dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko: „Metropolie na świecie”

12 lutego 2017 r. (niedziela)

8.00-8.30   Przygotowanie do zawodów
Uczniowie przygotowują się w sali 2.2 (II piętro)
8.30-13.00 Zawody ustne

ok. godz. 14-tej - ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów okręgowych w auli WNoZ UŚ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sukces śląskich olimpijczyków!

Paweł Goleniowski – absolwent I LO im. M. Kopernika w Katowicach zdobywcą srebrnego medalu na Olimpiadzie międzynarodowej iGeo 2016, która odbyła się w dniach 16-22 sierpnia br. w Pekinie. Paweł powtórzył swój ubiegłoroczny sukces, gdyż na Olimpiadzie w Moskwie także zdobył srebrny medal!

Janusz Godziek wywalczył srebrny medal a Paweł Goleniowski brązowy na III Bałtyckiej Olimpiadzie Geograficznej, która odbyła się w dniach 27.06-1.07.2016 w Dyneburgu na Łotwie. Polska 4 osobowa drużyna zajęła 2 miejsce.

W dniach 21-24 kwietnia 2016 r. w I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie odbyły się zawody finałowe XLII Olimpiady Geograficznej. Uczestniczyło 123 uczniów z całej Polski. Zwycięzcą XLII Olimpiady Geograficznej został Paweł Goleniowski – uczeń III klasy I LO im. M. Kopernika w Katowicach, podopieczny mgr Agnieszki Paluch.

Laureatami XLII Olimpiady zostali także:

IV miejsce: Janusz Godziek – uczeń III klasy I LO im. K. Miarki w Mikołowie, podopieczny mgr Danuty Absalon,

VII miejsce: Mateusz Ostaszewski – uczeń II klasy IX LO w Częstochowie, podopieczny mgr Lidii Liszczyk,

XVI miejsce: Paweł Pękała – uczeń II klasy I LO w Wodzisławiu Śląskim, podopieczny mgr Mariana Dziadka,

XXI miejsce: Tomasz Pachół – uczeń III klasy IV LO w Tychach, podopieczny mgr Katarzyny Dacy-Ignatiuk.

Pełna lista laureatów i finalistów znajduje się na stronie:

http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/

RELACJE FOTOGRAFICZNE Z ZAWODÓW W CHORZOWIE:

http://slowacki.edu.pl/?page=subpage&id=73

https://drive.google.com/folderview?id=0B-btArDk8fdpMXAwLXBXUnVxTzQ&usp=drive_web&tid=0B-btArDk8fdpbFQyV3gtVmhpQ2s

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1055787934467142.1073741840.777262732319665&type=3

Zawody okręgowe XLII OG na WNoZ UŚ w Sosnowcu 6-7 lutego 2016

Zwycięzcą eliminacji wojewódzkich - w okręgu z siedzibą w Sosnowcu został Mateusz Rajczyk - uczeń III klasy V LO w Gliwicach, ubiegłoroczny laureat zawodów centralnych XLI Olimpiady Geograficznej oraz laureat Olimpiady Bałtyckiej. Jego nauczycielką - opiekunem jest mgr Ksenia Dobrowolska - doktorantka w Katedrze Klimatologii WNoZ UŚ.


Wyniki zawodów okręgowych XLII Olimpiady Geograficznej - 7 lutego 2016

Miejsce

Suma punktów z części pisemne i ustnej

Nazwisko i imię

Klasa

Szkoła

I

143

RAJCZYK Mateusz

III

V LO Gliwice

II

139

OSTASZEWSKI  Mateusz

II

IX LO Częstochowa

III

138,5

GODZIEK Janusz

III

I LO Mikołów

138,5

GOLENIOWSKI Paweł

III

I LO Katowice

IV

127,5

MAJER Dominik

III

I LO Katowice

V

127

KOZŁOWSKI Michał

III

AZSO I LO Chorzów

VI

126,5

WICIK Marcin

I

AZSO I LO Chorzów

VII

122

DIKMELIK  Alpay

II

III LO Katowice

VIII

121

KUDRYS Marek

II

LO Zgr. C.B.M. Bielsko-Biała

121

STRZAŁKOWSKI  Krzysztof

III

II LO Rybnik

IX

119,5

GORCZYCA  Szymon

I

I LO Gliwice

119,5

LICHWA Mateusz

II

V LO Bielsko-Biała

119,5

WYWIAŁ Bartosz

III

II LO Częstochowa

X

118,5

KILARSKI Michał

III

III LO Bielsko-Biała

XI

117

GLUZIŃSKI Tomasz

II

AZSO I LO Chorzów

XII

116

NOWAK Katarzyna

III

II LO Tarnowskie Góry

116

PĘKAŁA Paweł

II

I LO Wodzisław Śląski

XIII

114,5

KOWAL Albert

III

I LO Katowice

114,5

WILK Kamil

I

IV LO Częstochowa

XIV

112,5

PACHÓŁ Tomasz

III

IV LO Tychy

XV

110,5

SZRETER Adam

II

AZSO I LO Chorzów

 

110,5

ZIĘBA  Andrzej

I

I LO Gliwice

XVI

109,5

NOWAK  Kacper

III

II LO Rybnik

XVII

109

POCH Piotr

II

IV LO Częstochowa

XVIII

108,5

MIERZWA Jarosław

I

II LO Tarnowskie Góry

XIX

106

MUCHA  Piotr

III

IX LO Częstochowa

 

106

TERESZCZUK Orest

II

AZSO I LO Chorzów

XX

104,5

KULIK Karol

II

AZSO I LO Chorzów

XXI

103,5

HARAT Tomasz

III

III LO Bielsko-Biała

XXII

102

JADCZYK Jakub

II

IV LO Częstochowa

XXIII

99,5

SOKOLIK  Adam

III

LO Mistrz. Sport. Racibórz

Wyniki części pisemnej zawodów okręgowych XLII OG - 6 lutego 2016

osoby zakwalifikowane do części ustnej

osoby niezakwalifikowane do części ustnej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIELKI SUKCES ŚLĄSKICH OLIMPIJCZYKÓW!!

W dniach 23-26 kwietnia 2015 r. w Krośnie (woj. podkarpackie) odbyły się zawody finałowe XLI Olimpiady Geograficznej. Cała 15. osobowa śląska grupa naszych reprezentantów zdobyła tytuł finalisty Olimpiady Geograficznej! Warto dodać, że w tegorocznej edycji OG uczestniczyło ponad 2000 uczniów, zaś w zawodach finałowych wzięło udział 121 uczniów.

Laureatami XLI OG zostali:

I miejsce: Paweł Goleniowski - uczeń II klasy I LO w Katowicach (opiekun mgr Agnieszka Paluch)

IV miejsce: Janusz Godziek - uczeń II klasy I LO w Mikołowie (opiekun mgr Danuta Absalon)

IX miejsce: Mateusz Rajczyk - uczeń II klasy V LO w Gliwicach (opiekun mgr Ksenia Dobrowolska)

Uczniom, ich nauczycielkom geografii, rodzicom oraz szkołom, które reprezentują serdecznie gratulujemy.

KOLEJNE SUKCESY NASZYCH OLIMPIJCZYKÓW

Informujemy, że nasi najlepsi tegoroczni Olimpijczycy Paweł Goleniowski oraz Janusz Godziek zakwalifikowali się do 4 osobowej drużyny reprezentacji Polski na zawody XII Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej, które odbędą się w Twerze w Rosji.

O możliwość wzięcia udziału w zawodach XII iGEO walczyło 10 uczniów, którzy zajęli najwyższe miejsca na zawodach finałowych XLI Olimpiady Geograficznej. 60% punktów niezbędnych do kwalifikacji stanowił wynik osiągnięty na zawodach krajowych. O pozostałą część uczniowie walczyli w czasie obozu kwalifikacyjnego w Warszawie, podczas którego sprawdzano umiejętności z zakresu znajomości języka angielskiego, oficjalnego języka olimpiady międzynarodowej.

Ponadto Paweł Goleniowski, Janusz Godziek oraz Mateusz Rajczyk zakwalifikowali się na zawody Olimpiady Bałtyckiej, które odbędą się w Valmierze (Łotwa) w dniach 26-29 czerwca 2015 r. Gratulujemy i życzymy jak najlepszych wyników!

Sukces w Rosji – Polacy najlepszymi geografami na świecie!

Młodzi Polscy geografowie zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej na XII Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej, która odbyła się w dniach 11-17 sierpnia 2015 w Miednoje (Obwód Twerski). W zawodach uczestniczyło 159 uczniów z 40 krajów z wszystkich kontynentów. Indywidualnie Polacy zdobyli dwa złote, jeden srebrny i jeden brązowy medal.  Medal srebrny przypadł Pawłowi Goleniowskiemu z I LO w Katowicach, natomiast medal brązowy – Januszowi Godźkowi z I LO w Mikołowie. Gratulujemy! Zapraszamy do galerii:

http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/sukces-w-rosji-polacy-najlepszymi-geografami-na-swiecie/

Sukces na Olimpiadzie Bałtyckiej

II Olimpiada Bałtycka odbyła się w Valmierze (Łotwa) w dniach 26-29 czerwca 2015 roku.

W zawodach uczestniczyło 5 drużyn: z Estonii, Litwy, Łotwy, Polski i Rosji. Polskę reprezentowali: Daniel Dylewski (VII LO w Warszawie), Janusz Godziek (I LO w Mikołowie), Paweł Goleniowski (I LO w Katowicach), Michał Kuźba (VI LO w Bydgoszczy), Krzysztof Piasecki (V LO w Warszawie), Michał Piłat (III LO w Gdańsku), Jakub Pypkowski (Gimnazjum Akademickie w Toruniu) i Mateusz Rajczyk (V LO w Gliwicach).

Zwyciężył Michał Kuźba z VI LO W Bydgoszczy, Michał Piłat z III LO w Gdańsku i Mateusz Rajczyk z V LO w Gliwicach zdobyli II lokatę. Gratulujemy! Zapraszamy do galerii:

http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/sukces-na-olimpiadzie-baltyckiej/

WYNIKI ZAWODÓW OKRĘGOWYCH XLI OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ
Sosnowiec, 7-8 lutego 2015 r.

Relacja fotograficzna z zawodów centralnych XLII OG znajduje się na stronie: https://drive.google.com/folderview?id=0B-btArDk8fdpbFQyV3gtVmhpQ2s&usp=drive_web

 

Kalendarz

<<  Stycznia 2018  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
16 Stycznia 2018
Imieniny obchodzą
Marcel, Waleriusz, Włodzimierz
Do końca roku zostało 350 dni.
Zodiak: Koziorożec

Statystyka

Użytkowników : 22
Artykułów : 34
Odsłon : 546911